SFR Rekonstrukcja

 

W archiwum Studia Filmów Rysunkowych znajduje się 1050 filmów i ponad 6000 puszek z materiałami na taśmie filmowej. W ciągu ostatniej dekady Studio zdigitalizowało i zrekonstruowało około 30% swoich zasobów. W latach 2010-2017 dzięki współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej oraz Cyfrowym Repozytorium Filmowym poddanych procesowi rekonstrukcji zostało 29 tytułów w tym m.in. część odcinków z serii „Podróże Kapitana Klipera”.

 

 

Istotny przełom w procesie digitalizacji archiwum filmowego nastąpił w latach 2018-2021, kiedy to Studio Filmów Rysunkowych we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej oraz Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych realizowało Projekt (POPC.02.03.02-00-0007/17), pn. „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”, w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” dla Działania 2.3 "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

W ramach Projektu zrekonstruowano: 160 filmów fabularnych, 71 filmów dokumentalnych, 474 filmy animowane, w tym 10 filmów pełnometrażowych. Projekt objął także digitalizację 3108 unikalnych Wydań Polskiej Kroniki Filmowej z lat 1945-1994.

 

 

Studio Filmów Rysunkowych wybrało do rekonstrukcji najbardziej rozpoznawalne serie bajek dla dzieci: „Bolek i Lolek”, „Reksio”, „Porwanie Baltazara Gąbki”, „Pampalini łowca zwierząt”, „Miś Kudłatek”,jak również autorskie filmy dla dorosłych, które otrzymywały l iczne nagrody na festiwalach w Polsce i zagranicą. Łącznie w ramach Projektu SFR zdigitalizowało i zrekonstruowało 267 filmów animowanych (2 581 minut), w tym:

  • 4 filmy pełnometrażowe,
  • 13 serii animowanych (179 odcinków),
  • 15 filmów indywidualnych dla dzieci,
  • 69 filmów indywidualnych dla dorosłych.

Porównanie obrazu filmów SFR przed i po rekonstrukcji można zobaczyć na poniższym filmie:

 

Wszystkie w/w materiały filmowe (zasób blisko 4 000 pozycji filmowych) są dostępne na platformie streamingowej 35mm.online, finalnym produkcie Projektu, realizującym bezpośrednio główny cel Projektu, jakim jest udostępnianie i upowszechnianie online zrekonstruowanych i zdigitalizowanych w ramach Projektu zasobów filmowych.

 

Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość Projektu wynosi 106 936 942,90 zł, w tym wartość dofinansowania Unii Europejskiej 75 359 660,90 zł. Projekt został również dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 13 686 375,76 zł.

 

 

W dalszym ciągu blisko 70% zasobów Studia Filmów Rysunkowych wymaga odpowiedniego zabezpieczenia i zarchiwizowania, bowiem w chwili obecnej większość tytułów dostępna jest tylko na taśmie 35 mm. W związku z tym w najbliższych latach Studio planuje kontynuować proces digitalizacji i rekonstrukcji, dzięki czemu zwiększy liczbę swoich filmów dostępnych w formie cyfrowej.

 

Fot. P. Gucwa

Zapytaj nas:

Jeśli macie pytanie dotyczące naszej oferty lub naszej działaności
- prosimy o kontakt: