Świat bajki  Odwiedź świat bajki


 

Szanowni Państwo,

Studio Filmów Rysunkowych rozpoczyna prace nad II etapem budowy Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji.

W związku z tą inwestycją i robotami budowlanymi, które toczyć się będą na naszym terenie, zawieszone zostaje zwiedzanie Studia przez grupy oraz osoby indywidualne.

Interaktywne Centrum Bajki i Animacji, które ma zostać otwarte w sierpniu 2023, będzie nowoczesnym centrum rozrywki i edukacji proponującym dzieciom i ich rodzicom naukę przez zabawę z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych.

Zastosowane rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne mają nie tylko stworzyć atrakcyjną dla mieszkańców i turystów przestrzeń, ale także doprowadzić do ożywienia miasta i regionu. Zwycięski projekt łączy historyczne zabudowania z nową architekturą i innowacyjnymi rozwiązaniami multimedialnymi. Dużą zaletą projektu jest to, że w przyszłości może zostać łatwo rozbudowany i uzupełniony o kolejne moduły.

Będzie to największa tego typu inwestycja w Polsce, a nawet w tej części Europy.