Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679  o ochronie danych osobowych (zwanego dalej: RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej informuje, że :

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Studio Filmów Rysunkowych ( SFR)  z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) ul. Cieszyńska 24

2) inspektorem ochrony danych  jest : administrator - adres jak wyżej, kontakt sekretariat@sfr.com.pl

3) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia umowy lub realizacji usługi oraz prowadzenia korespondencji, która wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w celach opisanych poniżej .

4) Państwa  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług lub umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz w celu wynikającym z Umowy Głównej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a; b; c; lub f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”).

5) odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty świadczące usługi hostingowe, prawne, podatkowo-rachunkowe,  informatyczne, pocztowe, kurierskie, bankowe, audytorskie na rzecz Administratora;

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy, lub zrealizowania ciążącego na administratorze obowiązku wynikającego z przepisów prawa, przez okres archiwowania zgodnie z odrębnymi przepisami prawa lub do czasu zgłoszeniua  Państwa sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych ;

7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Państwa dane nie  będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji      w tym również w formie profilowania.