SFR Rekonstrukcja


W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Studio Filmów Rysunkowych realizuje projekt „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Cel projektu

Celem projektu jest digitalizacja i upowszechnianie zasobów polskiej kinematografii oraz zwiększenie dostępności do nich poprzez cyfryzację posiadanych zasobów i zapewnienie interoperacyjności z krajowymi i zagranicznymi repozytoriami danych publicznych.

 

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu udostępnionych zostanie ok. 160 pełnometrażowych filmów fabularnych, animowanych i dokumentalnych zapisanych na taśmach światłoczułych, do których prawa posiadają członkowie Konsorcjum oraz 10 000 minut filmów animowanych, serii filmów animowanych, krótkometrażowych filmów fabularnych, filmów oświatowych, krótkometrażowych dokumentów oraz kronik filmowych.
W ramach projektu Studio Filmów Rysunkowych dokona digitalizacji i rekonstrukcji ponad 200 filmów (2000 minut), zarówno tych dla dzieci (krótkich i pełnometrażowych), jak i filmów autorskich dla widowni dorosłej. Rekonstrukcja będzie odbywać się do listopada 2020 roku.

 

Wartość projektu

Realizacja projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego” jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Całkowita wartość projektu: 111 838 378,72 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 78 612 786,05 PLN
Czas trwania projektu: 36 miesięcy (do XI 2020 r.)

 

Zapytaj nas:

Jeśli macie pytanie dotyczące naszej oferty lub naszej działaności
- prosimy o kontakt: