SFR Filmy


 

Leśne przygody Prometeja

Seria: PRZYGODY PROMETEJA
Scen.: Adam Hajduk
Reż.: Romuald Kłys
Zdjęcia.: Dorota Poraniewska
Opr.plast.: Krystyna Hoder
Muz: Waldemar Kazanecki
Barwny. Dł. 235m. Czas: 8 min. 37 sek. R. 1984.

Opis :
Prometej pokazuje, jakie niebezpieczeństwo dla lasów stanowi nieostrożne obchodzenie się z ogniem.