Dodaj do koszyka zamówień

Produkt:

Liczba sztuk:

Wartość:

0.00 PLN

Zapytanie ofertowe

Produkt:

Imię:

e-mail:

Telefon:

Treść zapytania:

12-09-2013
Wielki konkurs plastyczny!


W ramach 50. urodzin Bolka i Lolka ogłaszamy Konkurs Plastyczny "Bolek i Lolek wiecznie młodzi".

Konkurs, który organizuje Studio Filmów Rysunkowych wspólnie MDK Dom Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej, jest przeznaczony dla dzieci od 5 do 15 lat.

Należy wykonać pracę plastyczną i przesłać na wskazany adres.

Zwyciężcy zostaną ogłoszeni podczas wielkiego jubileuszowego koncertu w Teatrze Polskim w dniu 9 listopada..

Zapraszamy do udziału szkoły, przedszkola oraz rodziców z dziećmi..

Szczegółowy regulamin konkursu poniżej.
Regulamin Konkursu Plastycznego
Organizowanego w ramach 50-tych urodzin BOLKA i LOLKA
pod patronatem I damy Rzeczypospolitej

„BOLEK I LOLEK WIECZNIE MŁODZI”


§ 1  ORGANIZATORZY

•    Studio Filmów Rysunkowych, Bielsko-Biała, ul.  Cieszyńska 24
•    Miejski Dom Kultury – Dom Kultury Włókniarzy, Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 12


§ 2  CELE KONKURSU

•    Kontakt ze światem wartości w prezentowanych filmach o „Bolku i Lolku”
•    Odkrywanie historii gatunku filmu rysunkowego dla dzieci i młodzieży
•    Promocja twórczości Studia Filmów Rysunkowych w Bielska-Białej
•    Rozbudzanie wrażliwości estetycznych oraz kreatywnych postaw


§ 3  WARUNKI UCZESTNICTWA

•    Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 
•    Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży od 5 do 15 lat.
•    Każdy uczestnik może zgłosić dwie prace wcześniej nie publikowane  i nie zgłaszane do innych konkursów. 
•    Prace plastyczne w formacie nie mniejszym niż A4 i nie przekraczające format arkusza B1 (100/70 cm), przy wykorzystaniu dowolnych technik:
     rysunku, malarstwa lub grafiki.
•    Prace powinny być wyraźnie opisane na odwrocie : imię i nazwisko, wiek, adres szkoły/placówki, nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy.
•    Prace należy nadsyłać na adres:

Dom Kultury Włókniarzy
ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała

Z dopiskiem: Bielskie kreskówki inspirują
Ostateczny termin składania prac upływa dnia  24.10.2013. Liczy się dzień dotarcia koperty do ORGANIZATORA (najpóźniej do dn. 29.10.2013).


§ 4  ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

•    O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez organizatorów komisja konkursowa.
•    Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy (wręczenie nagród nastąpi w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej
     dnia  09.11.2013 o godz. 16.00
•    Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.
•    Obrady Jury odbędą się dn. 30.10.2013 r.  a wyniki ogłoszone stronie internetowej  www.mdk.beskidy.pl.
•    Komisja dokona oceny według następujących kryteriów: 


1.    estetyka wykonania
2.    zgodność z tematem
3.    pomysł, kreatywność


§ 5  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

•    O wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decydują organizatorzy konkursu.
•    Przesłane prace przechodzą na własność organizatora.
•    Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem oraz zgodą na publikacje i powielanie przesłanych prac oraz ich upublicznienie.