SFR Aktualności


 

Oferta pracy dla księgowego!
2019-01-07

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 24 Państwowa Instytucja Kultury - ( jednostka sektora finansów publicznych), poszukuje pracownika na stanowisko :

zastępcy głównego księgowego

 

Miejsce pracy : Bielsko- Biała siedziba SFR.

 

Opis stanowiska:

 

 • wykonywanie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej instytucji w oparciu o ustawę o rachunkowości, ustawę o finansach publicznych oraz o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

 • wykonywanie operacji finansowych instytucji zgodnie z zobowiązaniami finansowymi i prawnymi instytucji,

 • sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych,

 • współpraca przy opracowywaniu planów finansowych oraz harmonogramów wydatków,

 • raportowanie stanu finansowego instytucji wg ustalonych procedur i określonych terminów,

 • zapewnienie prawidłowości rozliczeń w tym m.in. dotacji podmiotowych oraz celowych, podatków, zobowiązań ZUS i podatkowych, rozliczenia projektów UE,

 • prowadzenie i nadzór nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek, składek, potrąceń oraz terminowego ich przekazywania,

 • nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,

 • współpraca przy opracowywaniu i realizacji strategii finansowej działalności instytucji,

 • współpraca przy opracowywaniu projektów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności : zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji środków trwałych,

 • zapewnienie prawidłowej działalności finansowo-księgowej, rozliczeń majątkowych oraz wycen majątku zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

Oczekiwania wobec kandydatów :

 

 • doświadczenie zawodowe w księgowości ,

 • biegła znajomość prawa w zakresie : 1. ustawy o finansach publicznych . 2. ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 3. ustawy o rachunkowości , 4. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,

 • znajomośc zagadnień z zakresu pozyskiwania i rozliczania pozabudżetowych środków finansowych,

 • znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, kodeksu pracy , kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,

 • samodzielność, kreatywność, sumienność, rzetelność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 

Oferty z CV prosimy składać w siedzibie Studia, ul. Cieszyńska 24